Bộ Công Thương và Bưu điện hợp tác cải cách thủ tục hành chính

Theo đó, BĐVN sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Công Thương để chuyển cho tổ chức, DN, người dân và ngược lại. Đặc biệt, hai bên sẽ khẩn trương kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ công trực tuyến/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Công Thương với hệ thống thông tin điện tử của Tổng công ty BĐVN, Bưu điện các tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin về tình trạng xử lý TTHC thuộc ngành Công Thương, qua đó tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, DN, người dân.

Để các tổ chức, DN và người dân nắm rõ về những TTHC thực hiện qua Bưu điện, Bộ Công Thương sẽ rà soát và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Những TTHC đơn giản sẽ được Bộ Công Thương chuyển giao cho Bưu điện đảm nhiệm từ cả hai công đoạn: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ mà tổ chức, DN và người dân yêu cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, trong số 291 TTHC ở cấp trung ương của Bộ Công Thương, Bộ đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối 173 dịch vụ, đạt tỉ lệ 60%. Để tận dụng lợi thế mạng lưới của BĐVN lan tỏa đến cấp xã, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân và DN, góp phần cải cách TTHC, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định, bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC, Bộ Công Thương sẽ kết nối điện tử với Tổng công ty BĐVN để trước mắt người dân, các tổ chức, DN có thể theo dõi quá trình giải quyết TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ của mình. Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh cũng mong muốn BĐVN sẽ trở thành đơn vị đi đầu trong việc tư vấn cho người dân trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên toàn mạng lưới 63 Bưu điện tỉnh, thành phố.

“Chúng ta có thể tưởng tượng một xã vùng sâu, vùng xa, người dân hoặc DN nào đó mong muốn thực hiện 01 TTHC trong lĩnh vực Công Thương sẽ không cần phải về Bộ, không cần phải tiếp xúc với nhân viên ngành Công Thương mà chỉ cần tới một điểm Bưu điện ở cấp xã là có thể được giải thích và hướng dẫn đầy đủ hồ sơ gồm những gì cũng như các bước để làm, để thực hiện TTHC. Người dân và DN sẽ có lợi hơn rất nhiều vể cả thời gian, công sức và chi phí. Nếu như chúng ta làm tốt được như thế thì đây là một bước đột phá trong công tác cải cách TTHC của Bộ Công Thương”, Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh cho biết.
 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng cho biết ở vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là những trường hợp ít khi sử dụng Internet. Việc có một đơn vị đứng ra tư vấn giúp người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là rất cần thiết. Với mạng lưới trải rộng tới tận cấp xã, BĐVN đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người dân từng bước thực hiện các TTHC qua kênh trực tuyến, đồng thời cũng là cánh tay vươn dài để các Bộ, ngành tiếp cận người dân ở vùng sâu vùng xa, từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với việc hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tổng công ty BĐVN, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng mong muốn Bộ Công Thương sớm kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ công trực tuyến với hệ thống thông tin điện tử của BĐVN; đồng thời phối hợp chặt chẽ với BĐVN trong đào tạo, tập huấn cho nhân viên Bưu điện  về các quy trình, thủ tục giải quyết TTHC trong lĩnh vực Công thương để cung cấp cho người dân, DN sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất.

Nguồn: VITIC tổng hợp