Chính phủ quyết đưa môi trường kinh doanh Việt Nam vào nhóm 4 nước ASEAN


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, với quyết tâm đưa Việt Nam lọt nhóm 4 quốc gia phát triển nhất trong khối ASEAN.

Nghị quyết số 02/NQ-CP đề ra mục tiêu nâng xếp hạng Môi trường kinh doanh theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) lên 15 - 20 bậc từ năm 2019 - 2021. Riêng năm 2019, tăng chỉ số này lên từ 5 - 7 bậc.

Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lên 5 - 10 bậc từ 2019 - 2021 và tăng 2 -3  bậc vào năm 2019. Nâng chỉ số xếp hạng đổi mới, sáng tạo quốc gia theo đánh giá của Wipo lên 5 - 7 bậc từ 2019 - 2021, năm 2019 tăng từ 2 -3 bậc.

Nâng chỉ số xếp hạng logistics theo đánh giá của WB tăng 5 - 10 bậc từ năm 2019 - 2021. Nâng xếp hạng Chính phủ điện tử lên 10 - 15 bậc vào năm 2020. Đồng thời, các chỉ số về khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng, bảo vệ nhà đầu tư... đều phải tăng từ 3 - 30 bậc từ năm 2019 - 2021.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ giao Bộ KH&ĐT là cơ quan đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số nêu trên. Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm theo dõi bộ chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi các chỉ số đổi mới sáng tạo và đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai. Bộ Công Thương theo dõi bộ chỉ số đánh giá hiệu quả logistics... Các bộ ban ngành khác liên quan đều được giao nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ban ngành được giao theo dõi, đánh giá và định kỳ hàng tháng báo cáo, kiến nghị Chính phủ giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến tướng và các vấn đề phát sinh. Trong đó, trước tháng 6/2019, hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành và thực hiện công khai đầy đủ danh mục này.

Nguồn: Lê Thúy/thoibaokinhdoanh.vn