Hà Nội tập trung cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2019 về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Hà Nội tập trung cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics

Theo đó, việc ban hành kế hoạch nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông để phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị cao, góp phần tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GRDP của thành phố Hà Nội đạt 9% - 11%. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 17% - 21%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 60% - 65%; chi phí logistics giảm xuống tương đương 14% - 17% GRDP Thành phố.

Để đạt được các mục tiêu này, thành phố sẽ thực hiện giải pháp rà soát quy định phân công, phân cấp công tác quản lý hoạt động logistics trên địa bàn đảm bảo rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó sẽ tập trung rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu và các Quy hoạch ngành (công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, du lịch...) cũng như các Kế hoạch triển khai quy hoạch để bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ cấu sản xuất phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, tích hợp sâu dịch vụ logistics trong chiến lược phát triển ngành.

Để nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng logistics, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng các trung tâm logistics có quy mô phù hợp trên các tuyến đường vành đai Thành phố, kết nối các đầu mối gom hàng, các kho tập kết, phân phối hàng tại các khu vực tập trung sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, khu công nghiệp. Chú trọng phát triển hệ thống kho bãi, kho bãi chuyên dụng. Đặc biệt thành phố sẽ dành quỹ đất và phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực để xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng logistics.

Tuy nhiên để phát huy được hiệu quả kinh tế, thành phố kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics trên địa bàn và trong cả nước, với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. Tạo điều kiện phát huy vai trò các hiệp hội ngành nghề liên quan đến dịch vụ logistics (như: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội chủ tàu Việt Nam (VSA), Hiệp hội đại lý môi giới hàng hải).

Về phát triển thị trường dịch vụ logistics, thành phố sẽ chỉ đạo tăng cường hợp tác liên kết với các địa phương lân cận trong vùng Thủ đô, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với các tỉnh/thành phố trong cả nước và với các tỉnh/thành phố của Trung Quốc để khai thông luồng hàng phía Nam Trung Quốc qua tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn về Hà Nội, luồng hàng quá cảnh từ Hà Nội đi các nước Lào, Campuchia. Tạo thuận lợi cho sự giao lưu vận chuyển phân phối hàng hóa của thành phố với các địa phương.

Nguồn: thuongtruong.com