Hội Doanh Nhân Gò Vấp đến thăm PT Transport Logistics Co.,Ltd