Một số hình ảnh trong chuyến đi Khảo sát Hành lang Kinh tế Đông - Tây

Nguồn: FB Trần Thanh Hải