Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 8/2019 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2019)

​Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2019 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2019) đạt 25,52 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 2,82 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2019.  

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng/2019 đạt 337,22 tỷ USD, tăng 8,1%, tương ứng tăng 25,18 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 213,16 tỷ USD, tăng 5% (tương ứng tăng 10,11 tỷ USD);  trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 124,06 tỷ USD, tăng 13,8% (tương ứng tăng 15,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.   

Trong kỳ 2 tháng 8 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,29 tỷ USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 8 tháng/2019 lên 5,37 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2019 đạt 13,91 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 1,96 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8/2019.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 8/2019 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 8/2019 ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may tăng 339 triệu USD, tương ứng tăng 22,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 271 triệu USD, tương ứng tăng 16,4%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 216 triệu USD, tương ứng tăng 7,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 186 triệu USD, tương ứng tăng 25,7%; hàng thủy sản tăng 90 triệu USD, tương ứng tăng 25%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 90 triệu USD, tương ứng tăng 21,2%...

Như vậy, tính đến hết tháng 8 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 171,3 tỷ USD, tăng 8,1%  tương ứng tăng 12,85 tỷ USD so với 8 tháng/2018.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 8 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 8/2019 đạt 9,38 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 1,09 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 8/2019, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng đầu năm 2019 của nhóm các doanh nghiệp này lên 117,21 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng 5,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 68,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2019 đạt 11,61 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 861 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2019.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8/​2019 tăng so với kỳ 1 tháng 8/2019 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại tăng 235 triệu USD, tương ứng tăng 31,8 %; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 127 triệu USD, tương ứng tăng 8,3%; ngô tăng 64 triệu USD, tương ứng tăng 81,8%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 54 triệu USD, tương ứng tăng 33,7%...

Như vậy, tính đến hết tháng 8/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 165,92 tỷ USD, tăng 8,0% (tương ứng tăng 12,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 8 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 6,9 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 509 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2019, qua đó nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019 của nhóm các doanh nghiệp này lên 95,95 tỷ USD, tăng 4,6% (tương ứng tăng 4,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9 năm 2019 sẽ được phổ biến từ ngày 18/9/2019.