Việt Nam xuất khẩu gần 80 tỉ USD hàng hóa trong 4 tháng

Tính đến hết tháng 4 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 80 tỉ USD, tăng 6,5% tương ứng tăng 4,82 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức thặng dư thương mại của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 đặt 752 triệu USD

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt gần 158 tỉ USD, tăng 8,7%, tương ứng tăng 12,56 tỉ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Mức thặng dư thương mại của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 cũng đạt 752 triệu USD.

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, về xuất khẩu, tính đến hết tháng 4 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 80 tỉ USD, tăng 6,5% tương ứng tăng 4,82 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 4 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trong đó, 10 nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm nay là điện thoại (trên 16 tỉ USD), máy tính (9,6 tỉ USD), hàng dệt may (9,46 tỉ USD), giày dép các loại (5,39 tỉ USD), máy móc thiết bị (5,3 tỉ USD), gỗ và sản phẩm gỗ (3,1 tỉ USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (2,82 tỉ USD), hàng thủy sản (2,42 tỉ USD), sắt thép các loại (1,5 tỉ USD) và máy ảnh (1,46 tỉ USD)

Về nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam đạt 78,48 tỉ USD, tăng 10,9% (tương ứng tăng 7,74 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 4 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 - Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong đó, 10 nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu lớn nhất trong 4 tháng đầu năm nay bao gồm máy vi tính, máy móc, điện thoại, vải, sắt thép, xăng dầu, chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường, sản phẩm từ chất dẻo và nguyên phụ liệu dệt, may, da giày,..

Theo VnEconomy