WELCOME TO PT TRANSPORT LOGISTICS CO.,LTD

Tin Tức

  • Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

    Ngày:17-12-2018

    Bộ Chính trị đánh giá cao việc chuẩn bị Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, được tiến hành công phu, bài bản, đánh giá sát tình hình phát triển của Đà Nẵng....
  • Việt Nam sắp đón làn sóng đầu tư nước ngoài tăng mạnh

    Ngày:17-12-2018

    Theo Nikkei, khi trần sở hữu của các cổ đông ngoại tại doanh nghiệp Việt được dỡ bỏ, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực dược phẩm, ngân hàng....